20 aniversario 2006

con SHIHAN Hiroshi Fujimaki 6°Dan Aikikai Hombu Dojo